0

Handlekurven er tom

Domino Spilleregler

Domino

Domino er et veldig populært spill over hele verden og domino-brikker kan akkurat som spillkort brukes til flere forskjellige spill. Vårt Gigant Domino inneholder 28 brikker, som på forsiden er delt i to like store felter. Disse er merket med prikker, kalt øyne. Domino kan spilles av fra to til fire deltakere. Hvis deltakerantallet er fire, er to og to makkere.

Hensikten med spillet

Vanligvis spilles domino ved at hver spiller får utdelt et antall brikker, som regel 7, men hvis man bare er to spillere, begynner begge med 9 brikker hver. Spillerne legger så ned en og en brikke etter tur, slik at antall øyne på brikken stemmer overens med antall øyne på en annen ledig dominobrikke. Vinneren er den spilleren som først blir kvitt alle sine brikker.

Domino spilleregler

Brikken med den laveste verdien har to blanke felter og kalles «dobbelt blank», den neste har ett øye i det ene feltet mens det andre feltet er blankt osv. Høyeste brikke er dobbelt seks, dobbelt ni eller dobbelt tolv, alt etter hvor mange brikker spillsettet inneholder. Før spillet begynner, blir alle brikkene lagt på underlaget med øynene ned. Når de er blandet godt med hverandre, trekker hver spiller 7 brikker (evt. 9) som han stiller opp på høykant foran seg, slik at det er bare ham selv som kan se øynene. Den som har fått den høyeste brikken, «dobbelt seks» (eller høyere), begynner. Han legger brikken ned med øynene opp.

Neste spiller sjekker så om han har en brikke med samme antall øyne som et av feltene på den brikken som er lagt ut. Har han det, legger han den med kortsiden av feltet inntil den tilsvarende halvdelen på den andre. Han kan velge om han vil legge den mot enden eller mot langsiden av brikken, men doble brikker (like øyne i begge felter) må legges på tvers av rekken.

Har han ikke en brikke som passer, må han trekke en ny av bunken. Trekker han 3 ganger en brikke som ikke passer, melder han «pass», og turen går videre til nestemann, dvs. spilleren til venstre for ham. Spillerne bygger på denne måten ut rekken av brikker i forskjellige retninger.

Den som først blir kvitt alle brikkene sine, har vunnet spillet.

Hvis spillet stanser opp, «sperres», fordi ingen av spillerne er i stand til å legge neste brikke, vinner den spilleren som har det minste antall øyne igjen. Poengsummen regnes i så fall ut slik at øynene på vinnerens brikker blir trukket fra øynene på de brikkene som de andre spillerne er blitt sittende igjen med.

Mormors domino

En enkel og familievennlig variant av domino:

 • Det brukes dobbel-6: 28 brikker.
 • 3-5 spillere
 • Først trekkes det en brikke – spilleren med flest øyne begynner første runde.
 • Neste runde begynner spilleren til venstre, osv.
 • Alle brikker blandes, og hver spiller trekker 5 - 7 brikker.
 • Det bør ligge igjen minst 4 brikker til trekking.
 • Den første doble som legges ut, blir spinner – denne kan danne forgreininger i spillet.
 • Når en spiller legger ut slik at summen av alle ender er delelig med 5, får vedkommende poeng.
 • Alle doble brikker legges på tvers av spillet, og begge ender teller med ved summeringen.
 • Spinneren kan bare brukes til forgrening når begge de normale endene er tettet.
 • Den som først har lagt alle sine brikker, får 10 poeng pluss summen av motspillernes øyne, rundet til nærmeste femmer.
 • Hvis en spiller ikke kan legge noen av sine brikker ved tur, må han trekke inntil 1 eller 3 brikker – etter hva man blir enige om.
 • Hvis spillet blir stengt uten at noen er ferdige, dvs. at ingen av de gjenværende brikkene kan legges, avsluttes runden uten at noen får sluttpoeng.
 • Poeng skrives med hele og halve kryss: Halvt kryss er 5, helt kryss er 10.
 • Man blir enige på forhånd om hvor langt man skal spille, f.eks. til en har fått 500 poeng, eller et fast antall runder.

NYHETSBREV

x