Bridget Spilleregler

Bridget spilles med to spillere og går ut på å lage en bro fra den ene siden av brettet til den andre.

  1. Sett sammen brettet, nybegynnere bør bruke siden med rektangulært spilleområde.
  2. Plasser brikker på border annenhver gang.
  3. Førtsemann til å lage en uforstyrret bro fra en side til den motsatte vinner.

Alle brikkene må plasseres innenfor spilleområdet, men de behøver ikke å røre andre andre brikker.

Når en brikke er lagt, kan den ikke trekkes tilbake. Begge spillere har dog lov til å trekke en brikke tilbake én gang, selv om den andre spilleren har lagt etterpå. Dette kalles en "tidsmaskin".

Du kan starte hvor du vil og endre kurs eller startområde når som helst, men det er ikke lov å flytte brikker underveis. Brikkene kan ikke ha luft under, men det er lov å bygge i høyden så lenge de berører brettet. De må alltid ligge "vegg til vegg", så hjørner kan ikke kobles.

For å vinne, må du ha lagt en bro fra en side til motsatt side. Broen trenger ikke være rett, men må lage en kontinuerlig linje fra start til slutt. Tuppen av endebrikkene trenger ikke berøre brettet om det ligger en annen brikke under, også motstanderens.

Lykke til!

Last ned spillereglene her