Kan du flaggreglene?

Flaggreglene i Norge

Flaggreglene i Norge er beskrevet i Lov om Norges flagg (flaggloven). Her er noen av hovedpunktene:

  • Det er tillatt ĂĽ flagge pĂĽ alle dager i ĂĽret.
  • Flagget skal heises ved soloppgang og fires ved solnedgang – men siden dette varierer mye i et langstrakt land som Norge har vi regler i tillegg.
  • Fra mars til oktober heises ikke flagget før kl. 08.00, og det fires ikke senere enn kl. 21.00. Fra november til februar heises ikke flagget før kl. 09.00 og fires ved solnedgang.
  • Det er de samme reglene for Nord-Norge pĂĽ vĂĽr, sommer og høst, men fra november skal flagget der heises først klokka 10.00 og fires kl 15:00 - ikke ved solnedgang, som i resten av landet. 
  • Flagget skal aldri berøre bakken eller henge i en ødelagt eller slitt tilstand.
  • Ved halv stang skal flagget først heises til topps før det fires til halv stang. Halv stang innebĂŚrer at flagget fires ned en tredel av stangens høyde, mĂĽlt fra toppen av flagget.
  • Flagget skal ikke brukes som duk eller til reklameformĂĽl.
  • Flagget skal ikke deles i to eller merkes pĂĽ noen mĂĽte.
  • Det er tillatt ĂĽ flagge med andre flagg ved siden av det norske flagget, men det norske flagget skal alltid ha forrang og vĂŚre tydeligst.

Alle nyheter

Se alle